Általános információk
a tanúsítvánnyal kapcsolatban

Az alábbiakat kell tudnia az energetikai tanúsítványról
Az energetikai tanúsítvány elkészíttetése a tulajdonos feladata az alábbi esetben:

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell

A 176/2008 Korm. rendelet kimondja, hogy az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell az alábbi tartalomnak megfelelő nyilatkozatot:

"Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - készült szerződés tartalmazza

  1. annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni;
  2. a tanúsítvány azonosító számát, és
  3. a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette."

Tanúsítvány használatbavételi engedélyhez

Új épület építésekor a használatbavételi engedély megadásához kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni. Ilyen esetekben a számítások a kiviteli/engedélyezési tervek és a helyszínen látottak alapján készülnek.

Nem kell tanúsítványt készíteni az alábbi épületekre és esetekben:

Tervrajzok szükségesek-e?

Nem szükségesek, a felmérés díját tartalmazzák áraink. Ha azonban megvannak az eredeti tervrajzok az épületről, kérjük, mindenképp jelezzék, ezek ugyanis jelentős mértékben segíthetik munkánkat. Az ingatlan azonosító adataira lesz mindenképp szükség: pontos cím, helyrajzi szám.

Ki készítheti el?

Tanúsítói jogosultsággal rendelkező mérnökök, akik az építész vagy mérnök kamarai névjegyzékben szerepelnek. A 244/2006. (XII. 5.) kormányrendelet a szakmagyakorlásról pontosítja a kritériumokat.

Hogyan ellenőrizhető a tanúsítvány hitelessége?

Az e-építés » adatbázisában megkereshetjük a tanúsítványt az összefoglaló lapon lévő azonosító sorszám (HET kód), a cím vagy helyrajzi szám alapján. Az adatok egy része nyilvános, bárki megtekintheti őket: energetikai besorolás, a tanúsító neve, jogosultsági száma.